THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VIỆT NAM GIÚP LÀO.

THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VIỆT NAM GIÚP LÀO.

 

BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    QUÂN TÌNH NGUYỆN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

&CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VN                    …………………………………..

        GIÚP LÀO                             Hà Nội ngày 10 tháng 7 năm 2020

   số: 01/TB. QTN

 Về tổ chức Ban liên lạc

        

         Kính gửi: HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO CÁC TỈNH THÀNH PHỐ

          Đồng kính gửi: BAN LIÊN LẠC QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ QUÂN SỰ VIỆT NAM GIÚP LÀO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

             Ngày 07 tháng 6 năm 2020 thường trực Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đã họp do đ/c Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Trưởng ban liên lạc toàn quốc chủ trì.

        Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua, trong đó việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự quân sự Việt Nam giúp Lào đạt kết quả tốt. Được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào đánh giá cao vai trò QNT - CGQS Việt Nam trong giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt Việt - Lào trong những năm tháng trước đây cũng như trong tình hình hiện nay

           Hội nghị cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm việc một vài cá nhân đã tự ý gửi công văn cho các tỉnh, thành hoạt động kỷ niệm 70 năm với danh nghĩa là “HỘI TRUYỀN THÔNG QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP LÀO TOÀN QUỐC” làm cho một số đồng chí ở các tỉnh hiểu sai, cho rằng Ban liên lạc toàn quốc đã chuyển thành Hội truyền thống thì ở tỉnh cũng sẽ chuyển thành hội truyền thống.

            Việc làm trên của vài cá nhân đã vi phạm quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của QTN - CGQS vì không báo cáo và không được lãnh đạo và thường trực Ban liên lạc toàn quốc thông qua.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đồng chí Trưởng ban kết luận:

1-   Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự quân sự Việt Nam giúp Lào trong giai đoạn hiện nay chỉ có tổ chức Ban liên lạc toàn quốc và Ban liên lạc các tỉnh thành phố đã hình thành và hoạt động trong hơn 30 năm. Không có tổ chức hội truyền thống.

2-    Đình chỉ hoạt động và thu hồi dấu Hội truyền thống toàn quốc từ ngày 07 tháng 6 năm 2020 các văn bản sau ngày 07/6/2020 không có giá trị pháp lý.

3-    Ban liên lạc toàn quốc và Ban liên lạc các tỉnh, thành phố vẫn sử dụng dầu đã được đăng ký (dấu chữ nhật) chỉ thay dấu khi có quyết định của lãnh đạo Ban liên lạc toàn quốc.

4-   Thường trực ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào xin thông báo với Hội hữu nghị Việt - Lào biết và kính đề nghị Hội hữu nghị Việt - Lào các tỉnh, thành phố quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho Ban liên lạc hoạt động, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, thúc đẩy quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt Việt - Lào trong giai đoạn hiện nay và sau này.

                                TM THƯỜNG TRỰC BLL TOÀN QUỐC

                                                      TRƯỞNG BAN

                                                          (Đã ký&đóng dấu)

                               Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương

Nơi gửi:

-         Như trên

-         T.Ư Hội Hữu nghị Việt-Lào

-         Lưu tổ chức-chính sách

-         Lưu Văn phòng

  *Ý kiến phản hồi xin gửi về: Tiểu ban Tổ chức - Chính sách.

   ĐT:0984 629 459 – 038 241 3576 – 0912 698 294


cv1.jpg


cv2.jpg

  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc Toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào
   (79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
  Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
  Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
  Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  Quản trị Website : Trung tá Bùi Minh Sơn
 • Số người đang online: : 4
  Tổng số lượt truy cập: 297192
  Copyright @ 2016. Designed by DTC