TRẬN CHIẾN GẠC MA, TRUNG ĐOÀN 83 VÀ… NGƯỜI LÍNH TÌNH NGUYỆN !

TRẬN CHIẾN GẠC MA, TRUNG ĐOÀN 83 VÀ…

NGƯỜI LÍNH TÌNH NGUYỆN !

         Thoạt nhìn, hẳn có người sẽ ngạc nhiên, thậm chí là khó chịu bởi cái tiêu đề bài viết có vẻ “đầu Ngô mình Sở’ này ! Nhưng mọi chuyện đều c